Peržiūrėta 629

Naujas žurnalo „Paukščiai“ numeris 2016-3 (31)

LOD žinios / LOD news

G. Petkus. „Žalia varna 2016“

“Roller 2016”

G. Petkus. Ornitologiniai takai ir paukščiams, ir vilniečiams

Ornithological paths for birds and Vilnius inhabitants

GAMTOS TYRIMAI / Nature surveys

G. Riauba, L. Raudonikis. Šikšnosparnių specialistai iš Didžiosios Britanijos domėjosi didžiojo pelėausio radavietėmis Lietuvoje

Bat specialists from UK were interested in findings of Greater Mouse-eater Bat in Lithuania

METŲ PAUKŠTIS / Bird of the Year

B. Stukienė, L. Raudonikis, G. Riauba. Metų paukščio akcija įpusėjo. Ar pavyko visuomenei pristatyti juodųjų čiurlių problemą?

The action “Bird of the year” has come to a midway. Have we managed to present the problem of Swift to the public?

PADEDAME PAUKŠČIAMS / Help the birds

L. Raudonikis, J. Morkūnas, G. Petkus. Išsaugoti paukščio gyvybę gali lipdukas

A sticker can save the life of bird

PAUKŠČIŲ APSKAITOS / Bird counts

E. Pakštytė, M. Kirstukas, G. Riauba. Paukščių apskaitos Tyrulių pelkėje 2016 metais

Bird monitoring in Tyruliai bog in 2016

PAUKŠČIŲ TYRIMAI / Bird surveys

G. Riauba, L. Raudonikis, A. Čerkauskas, M. Karlonas. Baigėsi dar vienas perinčių paukščių atlaso sezonas: kaip mums sekasi ir kokie ateities planai

One more season of Breeding Bird Atlas is over: what is ongoing situation and plans for future

A. Čerkauskas, S. Skuja. Vištvanagis Lietuvoje ir pasaulyje: buveinių apžvalga

Goshawk in Lithuania and the world: habitat review

PAUKŠČIŲ APSAUGA / Protection of birds

Ž. Preikša. Iš meldinės nendrinukės gyvenimo: ar jau laikas džiaugtis ją išsaugojus Lietuvoje

From the life of Aquatic Warbler: is it time to enjoy the population status?

PAŽINKIME PAUKŠČIUS / Bird identification

S. Karalius. Kaip atskirti geltonkojį ir kaspijinį kirą nuo sidabrinio

The identification of “big Gulls”

ORNITOFAUNISTINIAI STEBĖJIMAI / Bird observations

V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2016 m. vasarą

Bird observations in Lithuania in summer 2016

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2016 m. vasarą

Rare bird observations in adjacent countries and Western Palearctic in summer 2016

SVARBIOS PUBLIKACIJOS / Important publications

KALBINAME ORNITOLOGĄ / An interview with ornithologist

Pokalbis su Liutauru Raudonikiu

An interview with Liutauras Raudonikis

ORNITOLOGINĖS KELIONĖS / Birdwatching trips

A. Čerkauskas. Nuo Kaukazo iki Islandijos

From the Caucasus to Iceland

ĮVAIRENYBĖS / Various

Naujienos

Sveikiname su gimtadieniu

Nariai

  • Fotografai: 274
  • Visi nariai: 963

Dabar prisijungę

Mūsų partneriai