Peržiūrėta 890

Naujas žurnalo „Paukščiai“ numeris 2015-2 (26)

Šiame numeryje skaitykite

LOD žinios / LOD news

G. Petkus. Projekto „Gyvasis pavasaris“ renginiai

Events of Spring Alive

LOD informacija. 2015 m. kovo 21–22 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių

visuotinis susirinkimas

The General meeting of LOD took place on 21st-22nd March 2015

 

Paukščių apsauga / Protection of birds

I. Ringailaitė. Naktiniai Tyrulių balsai

Tyruliai night voices

L. Raudonikis. „Natura 2000“ diena paminėta Žuvinto biosferos rezervate

Natura 2000 day in Žuvintas reserve

LOD informacija. Vienintelis būdas apginti ES Paukščių ir Buveinių direktyvas – užpildyti formą internete

The only way to protect EU Bird and Habitats Directive is to fill in the online form

 

Paukščių tyrimai / Bird surveys

G. Riauba, M. Karlonas. Lietuvos perinčių paukščių atlasas: reikia visų LOD narių pastangų

The Atlas of Breeding Birds of Lithuania - we need united efforts of all LOD members

P. Kurlavičius, A. Peržu. Nuo šių metų – daugiau dėmesio pilkosioms gervėms Lietuvoje

More attention to Common Crane since this year

L. Raudonikis, J. Liaudanskytė. Naujas projektas vėjo energetikos ir paukščių apsaugos konfliktams mažinti

New project to reduce conflicts between wind energy and bird protection

 

Padedame paukščiams / Help the birds

G. Riauba. 2014–2015 m. žiemą Tyrulių pelkės PAST vyko buveinių tvarkymo darbai

Habitat restoration works in Tyruliai in winter 2014-2015

L. Raudonikis, J. Liaudanskytė, M. Kulikauskas. Įsibėgėja naujas projektas, kuriuo siekiama sumažinti paukščių žūties mastus aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose ir pagausinti pelėsakalių populiaciją

New project aiming to reduce deaths scale of birds on high voltage electricity transmition network and to enlarge the population of Kestrel

L. Raudonikis, M. Karlonas, A. Čerkauskas, G. Varnas. Puikūs gamtotvarkos darbų rezultatai: Kretuono Didžiosios salos, Žemaitiškės pievų, Atmatos salelių bei Svylos upės slėnio pavyzdžiai

Excellent nature management results: examples of Great Island of Kretuonas Lake, Žemaitiškės meadows, the Atmata River islands and the River Svyla valley

 

Paukščių žiedavimas / Bird ringing

V. Eigirdas. Kuršių nerijoje stebėtas žieduotas sakalas keleivis

Ringed Peregrine Falcon observed in Curonian Spit

 

Ornitofaunistiniai stebėjimai / Bird observations

V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2015 m. pavasarį

Observations in Lithuania in spring 2015

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse

ir Vakarų Palearktikoje 2015 m. pavasarį

Rare bird observations in adjacent countries and Western Palearctic in spring 2015

 

Naujos paukščių rūšys Lietuvoje / New bird species for Lithuania

M. Karlonas. Tundrinis sėjikas – nauja paukščių rūšis Lietuvoje

Pacific Golden Plover - new bird species in Lithuania

M. Karlonas. Garbanotasis pelikanas – dar viena Lietuvoje nauja rūšis

Dalmatian Pelican - new bird species in Lithuania

 

Ornitologinės kelionės / Birdwatching trips

L. Šniaukšta, L. Šniaukštienė. Paukščių stebėjimas Omane

Birdwatching in Oman

 

Ornitologo užrašai / Ornithologist’s notes

M. Čepulis. Svečiuose pas girių kalakutus

Visiting “wood turkeys”

J. Stašaitis. Mintys iš Teofilio Zubavičiaus laiškų Tadui Ivanauskui

From Teofilis Zubavičius letters to Tadas Ivanauskas

 

Įvairenybės / Various

Naujienos

Sveikiname su gimtadieniu

Nariai

  • Fotografai: 274
  • Visi nariai: 963

Dabar prisijungę

Mūsų partneriai