Peržiūrėta 1035

Naujas žurnalo „Paukščiai“ numeris 2014-2 (22)

Šiame numeryje skaitykite

LOD žinios / LOD news

G. Petkus. „Gyvasis pavasaris“ lankėsi Vilniaus, Aukštadvario ir Druskininkų mokyklose.

Spring Alive in the schools of Vilnius, Aukštadvaris and Druskininkai

LOD informacija. Bus prekiaujama puodeliais su Lietuvos paukščių atvaizdais.

Cups with bird images in sale

LOD informacija. 2014 m. kovo 22–23 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas. The Annual Meeting of the members of Lithuanian

Ornithological Society took place on March 22-23 in Kaunas

J. Morkūnas. Entuziastus iš viso pasaulio sukvietė 5-asis tarptautinis gulbių simpoziumas.

6th World Conference on Swans took place in USA

Padedame paukščiams / Help the birds

S. Skuja, G. Grašytė, A. Čerkauskas. Uralinės pelėdos Lietuvoje jau peri ir inkiluose.

Ural owls start breeding in nesting-boxes in Lithuania

G. Petkus. LOD ir prekybos tinklo „Iki“ inkiluose įsikuria paukščiai.

Birds occupy nestboxes of LOD and IKI

G. Riauba. Lietuvos ornitologų draugija vykdo Tyrulių pelkės PAST tvarkymo projektą.

Lithuanian Ornithological Society is implementing Tyruliai bog SPA management project

J. Morkūnas, L. Raudonikis. LOD ir BirdLife International partneriai vykdo projektą jūrinių ančių priegaudai sumažinti.

Lithuanian Ornithological Society and BirdLife International implement a project on gillnet bycatch mitigation

Paukščių tyrimai / Bird research

L. Raudonikis, V. Jusys, E. Pakštytė. 2014 metais vykdytų kovų kolonijų inventorizacijos rezultatai.

The results of Rook colonies‘ inventory in 2014

L. Raudonikis, G. Riauba. Pradedami naujo perinčių paukščių atlaso lauko darbai.

Fieldwork for a new Breeding Bird Atlas has started

R. Pareigytė. Kuo rudagalviai kirai maitina jauniklius.

What is the main food of the chicks of Black-headed Gulls

Ornitofaunistiniai stebėjimai / Bird observations

V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2014 m. pavasarį.

Bird observations in Lithuania in spring 2014

M. Ružauskas, E. Pakštytė. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2014 m. pavasarį.

Rare bird observations in adjacent countries and Western Palearctic in spring 2014

Svarbios vietos paukščių stebėtojams / Important places for birdwatchers

P. Ignatavičius. Nemuno salos ties Prienais.

The Nemunas islands near Prienai

Įvairenybės / Various

S. Karalius. Įdomūs faktai apie šelmeninę kregždę.

Interesting facts about Barn Swallow

V. Jusys. Ventės rage sugautas naminis žvirblis su kitos šalies žiedu.

Abroad ringed House Sparrow trapped at Ventes ragas

V. Eigirdas. Tėvo dienos proga gandras aplankė „namiškius“.

White Stork visited his family on Father’s Day

Naujienos

Sveikiname su gimtadieniu

Nariai

  • Fotografai: 274
  • Visi nariai: 922

Dabar prisijungę

Mūsų partneriai