Peržiūrėta 2121

Rojaus kampelis... po vandeniu

Kur žmo­gus ga­li pa­si­jus­ti tar­si Ro­ju­je? Ko ge­ro, to­kio­je vie­to­je, kur, jo su­pra­ti­mu, ap­lin­ka ir dva­si­nė bū­se­na tė­ra tik per žings­nį nuo Aukš­čiau­sio­jo. Su­pran­tu – gi­liai ti­kin­tys šią ga­li­my­bę tu­ri Vieš­pa­čiui skir­to­se šven­to­vė­se, o man, ku­rio po­mė­gis ir dar­bas (prak­tiš­kai di­džiau­sia da­lis gy­ve­ni­mo) su­si­ję su nar­dy­mu, to­kios vie­tos yra po van­de­niu. Ne­iro­ni­zuo­ju,…

Gintautas Krakauskas
Neprisijungęs
 • Statusas
 • Fotografijų skaičius
  0
 • Fotografijų vertinimas
  0.00
 • Veiklos vertinimas
  1161
 • Užsiregistravo
  2011-06-29
 • Paskutinį kartą matytas
  2013-10-12
El. paštas
Šalis
Lietuva
Miestas
Vilnius
Svetainė